DECOMANT GARANTEIX UNS BENEFICIS REALS I IMMEDIATS:

  • BENESTAR I SALUT.
  • REDUCCIÓ DE L'ABSENTISME LABORAL.
  • HIGIENE I QUALITAT DE VIDA.
  • MILLORA DE LA PRODUCCIÓ DEL PERSONAL.
  • ESTALVI ENERGÈTIC.
  • PROLONGACIÓ DE LA VIDA DE LES INSTAL·LACIONS.
  • QUALITAT DE L'AIRE AMBIENTAL.
  • PREVENCIÓ CONTRA INCENDIS.